Loppeindkøb

HUSK - følg os på Instagram


HAPPYTHINGSDK

Hvorfor genbrug ?

Vi smider mere og mere ud - i stedet for at genbruge nogle af de smukke ting, som er blevet skabt igennem årene. Vi ønsker, at de gode, smukke, fantastiske og helt særlige ting skal give glæde og gøre gavn - også i fremtiden. Derfor går vi ind for genbrug. Tænk på miljøet!

Loppeindkøb

OM KØB - du finder vores kontaktformular her


Har du nogle gode, gamle, skøre, skæve og bare helt fantastiske ting liggende, som du overvejer at smide ud - så giv os mulighed for at byde på disse ting. Det behøver ikke at være et populært mærke eller en klassiker indenfor dansk design. For os er det varen - dens glæde som tæller. Varen kan enten være smuk, så den skinner én i øjnene, vække nogle minder fra ens barndom eller en anden god tid eller bare være noget helt unikt.


Fordelene er simple - du får penge for noget, som du vil smide ud - vi får fornøjelsen af at sælge en vare videre til en kunde, som vil glæde sig over sit indkøb - og miljøet har glæde af genbrug.


OM KOMMISSION - du finder vores kontaktformular her


Alternativet kan være kommissionssalg. Dvs. vi sætter din vare til salg på happythings.dk. Vi laver i fællesskab en kontrakt på de varer, som du ønsker til salg hos happythings.dk. Vi sørger for at tage nogle gode billeder og sammen bliver vi enige om tekst og pris.

Bliver varen solgt, så tager vi et gebyr for vores arbejde i forbindelse med salget.


Salgsbetingelser


Sammen med happythings.dk gennemgåes den enkelte vare sammen med sælger - i forhold til pris, kvalitet og stand.

Sælger fastsætter selv den ønskede pris. (Prisen fastsættes realistisk og ud fra markedsprisen.)

happythings.dk kan afvise en vare på baggrund af uenighed om prissætning.

Sælger er ansvarlig for effektens funktionalitet.

Sælger har altid ejendomsretten til de indleverede varer i salgsperioden. (Se punkt 9.)

En vare skal minimum være tilsalg i 1 måned. Ved afhentning før salgsaftalens udløb kan happythings.dk opkræve 15% af salgsprisen.

Varer, der ikke er solgt efter 3 måneder, skal enten ændres i prisen eller afhentes af sælger.

Afhentes en vare ikke efter forlangende, tilfalder varen happythings.dk, som derefter frit kan sælge varen til højestbydende.

En vare skal som minimum have en værdi af kr. 100,00.


Generelle betingelser


Varer i happythings.dk's varetægt, skal være omfattet af sælgers egen indboforsikring.

happythings.dk er forpligtet til at opbevare kommissionseffekter på forsvarlig vis.

En sælger kan maximalt have 20 enheder til salg ad gangen.

happythings.dk er berettiget til at afvise varer i tilfælde af: varen vurderes usalgsbar, for højt varelager, pladsmangel og hvis varen ikke ønskes i sortimentet.

happythings.dk kan til enhver tid forlange personlig indentifikation og ejerskabsdokumentation, jf. lovgivningen.


Afregning:


Med mindre andet er aftalt beregnes kommisionen således:


25% af salgspris mellem kr. 100,00 - 2.500,00

20% af salgspris mellem kr. 2.501,00 - 4.500,00

15% af salgspris mellem kr. 4.501,00 og opefter

Eventuelle aftalte omkostninger fratrækkes efter kommissionen er fratrukket salgsprisen.


Betaling


Salgsprisen, fratrukkethappythings.dk's kommission, overføres til sælgers konto senest 8 dage efter at varen er solgt.